Фирма за ремонт на покрив, Безплатна консултация: 0886 316 147  възможност за лизингово плащане 

Търси

Как се ремонтират покриви

  • 16/07/2016 13:58
  • |
  • 0 коментара
Тук ще намерите някои съвети Как да си ремонтирате покрива
1

Как се ремонтират покриви

Подготовка на стария покрив

1.Разкриване на покрива (керемиди,летви,мушама /кал

2.Преглеждане на изгнили или подали греди и дъски,ако се установят такива

   се подменят с нови греди или дъски

3.Преглеждане на старите дъски за забравени стърчащи пирони от преходния

   ремонт, ако се установят такива веднага ги махате, иначе те ще пробият

   новатаподложка (мушама)

4.Коват се вертикални летви 3/2 см. Заковавате летвите само върху дъски като

   наблюдавате под тях да има греди (ребра) ориентирате се по процепите на

   дъските, така знаете къде са гредите, (тази технология е по добра от

   Брамак технология!

а) мушама

б)вертикални летви

в)хоризонтални летви,

Брамак контра летви

Наша технология!

а)Вертикални летви

б)Мушама

в)Хоризонтални летви,

Хоризонталните летви ще се коват само там където има вертикална летва,това значи ще се пробие мембраната (мушама)само на високата част на мембраната, Получава се коремна форма а мембраната е пробита само в високата част, А водата винаги бяга в ниската част.

Всяка повърхност от покрива трябва да бъде равна, което ще доведе до красив вид на покрива. Конструкция на покрива е от столици, клещи, попове и ребра. Върху дървената конструкция може да има или няма дъсчена ламперия.

Полагане на фолио

 

При двускатните покриви върху крайната греда (ребро) се заковава челна дъска. Върху носещата конструкция, успоредно на стрехата и в посока от нея към билото се полага под-покривно фолио. То е значително по-леко от битумните материали и се полага по-лесно и по-удобно.

 

Поставяне на летви

 

След полагане на фолиото (мушама,) върху фолиото се заковават летви 4х3 см. и се следи вертикалните летви които са под фолиото пироните трябва да бъдат заковани в вертикалните летви, които се наричат контра-летви.
Летвите осигуряват необходимото пространство между керемиди и фолио, което е гаранция за добра вентилация на подпокривното пространство

Контра летви

Летви за керемидите

Наклона на покрива. Колкото по-малък е наклона, толкова по-голямо е припокриването на керемидите.(зависи от модела на керемидите, ако го позволява)

Правилното припокриване на керемидите в посока от стрехата към билото е гаранция за непропускане на вода при интензивни валежи. Чрез монтажа на контралетви и летви се получава т.нар.двойна скара. Височината на контралетвите е мин. 4 см, за да се гарантира достатъчна вентилация на въздуха от стрехата към билото.

Допускана грешка при направата на двойна скара (хоризонтални летви) е употребата на летви 2-3 см, което води до увисване на покрива и до счупване на керемида и в крайна сметка покривът започва да тече.

Двойната скара

В зоната на двойната скара от стрехата към билото по абсолютно естествен начин въздухът вентилира и се получава така наречен студен покрив - вентилиран отдолу. През лятото, когато керемидата е огрята от слънцето, вентилацията отдолу я охлажда и така намалява топлинното облъчване към пространството под покрива. През зимата вентилацията задържа температурата на керемидата близка до тази на околната среда и не позволява разтапянето на снега в контактната му зона с керемидата, като в комбинация с правилно разпределените снегозадържащи керемиди или куки, го задържа върху покрива.

Така зимно време, когато има слънчево греене, снегът се топи отгоре надолу и се оттича през улука, като не засяда там и предотвратява образуването на висулки.

Разчертаване 

Преминаваме към същинското покриване на покрива с керемиди. Преди това е необходимо да се определи прав ъгъл спрямо стрехата и спрямо него да се разчертаят всички полета през 90 см. Въпросната операция е много важна и е в основата на правилното полагане на керемидите и естетичното оформяне на покрива като краен продукт. Тук на помощ ни идва познанията по геометрия – а именно, че медианата в равнобедрения триъгълник е и височина – т.е. тя е перпендикулярна на основата. Препоръчително е използването на чертилка при разграфяването, тъй като веднъж отбелязани върху летвите маркерите не се местят.

Редене на керемиди

Постави върху отметката и фугите да се разпределят между нея и предните две керемиди. По този начин ще получава правилно нареден и естетично оформен покрив.

Полагане на капаци

Ако сте решили да използвате старите капаци и керемиди,

Трябва да ги почистите идеално от вар и прах, капаците и керемидите под които ще лежат капаците!, Иначе няма да можете за залепите  Специална лента за сух монтаж.

След като са наредени керемидите трябва да се положат капаците по билата – хоризонтални и наклонени.
Вариантите за монтаж на било са два – традиционият с хоросан и новият иновативен вариант - сухият монтаж на било.
Покривната система, която ви демонстрираме включва сух монтаж на било.
За целта върху столицата се монтира т.нар. билна летва с помощта на летводържатели.
По същия начин се монтират и летвите при наклонените била на покрива.

Лента за сух монтаж

Специална лента за сух монтаж, се разстила и фиксира върху летвата. След това се отлепват предпазните хартиени ленти, леко се придърпва към летвата за да няма напрежение и се залепва върху изпъкналите части на керемидите. Тя е еластична и се разтяга, което позволява плътното и прилепване към повърхността на добре почистените керемиди.
Лентата се състои от няколко части, като едната е паропропусклива. Това е важно, тъй като въздухът, който влиза през стрехата излиза не само през вентилиращата керемида, но и през елементите за сух монтаж на било.

Фиксиране на капаците

Всеки капак се фиксира със специални скоби и винтове. Така те стоят стабилно на върха на покрива и по наклонените била. Ако се налага рязане на капаците, то размерът на парчето не трябва да е по-малък от две трети размера на целия капак. При необходимост се скъсяват няколко капака, така че да се спази това условие.
За завършване на билото, там където се събират билата се фиксира специален капак – в случая тройник, който придава и завършен вид на покрива

В една статия не е възможно подробно да се опишат всички технологични решения и тънкости при изграждане на завършен до най-малките подробности на покрив.

Ако желаете да ремонтираме вашите покриви, нашите специалисти, моля свържете се с нас ,на посочените тел... или ни пишете.

Сух монтаж на капаци
Скоба за капак

Полагане на хидроизолация върху стар покрив (блок)

съвсем не е лека задача.За разлика от новото строителство тук трябва да се отдели повече внимание на подготовката на основата, преди да се пристъпи към същината на ремонта.Взема се под внимание, състоянието на съществуващата основа, 

1.Проверка на състоянието на покрива

а).Дали трябва да бъде премахната старата хидроизолация, цялостно или

   частично,

б).Имали нужда от замазка,за денивелация или там където задържа вода.

в).Изкърпване на язви (балонки,жапки)монтаж на компенсаторни лети на

   пукнатини и др. как да бъде укрепена и т.н.

г).Материалите са различни като дебелина,битум,и мембрани т.е  (каучукови,

    пластмасови, армировка стъклен воал или полиестерни, стъкления воал е

    предназначен за първи пласт, а не за завършен пласт, полиестерната

    мембрана е за втори или за завършен пласт,)

   

Кои битуми са за предпочитане?
Битуми, модифицирани с еластомери (SBS) и пластомери (APP). Тези
битуми подобряват издръжливостта на битума на температурни

Каква е разликата между битумните мембрани, модифицирани с SBS и APP?
Модифицираните с APP битуми имат по-добра устойчивост на високи
температури, не се свличат при нагряване, по-устойчиви са на
въздействието на UV лъчи и стареят по-бавно. Те не са пригодени за
залепване с горещ окислен битум, а се залепват чрез нагряване с
газови горелки или чрез специално студено битумно лепило.


Модифицираните с SBS битуми запазват еластичността си при по-ниски
температури, залепват по-добре към основата и са по-технологични при
реализиране на покриви със сложна геометрия. 

2.Изкърпване на покривни язви

   а)На снимката се показва как, 1,2 и 3

      Нужни инструменти:  Макетен нож,шпакла,ръкавици и газова горелка с

      бутилка пропан-бутан

 

3.)Полагане на замазка за нивелация на покрива  или поради задържането

    на вода, (ако необходимо)

 

4.Грундиране на покрива с битумен грунд служещ за спойка между новата

   хидроизолация и старата хидроизолация / бетона

   Нужни инструменти: валяк с прът, четка за трудно достъпни места, ръкавици

5.Залепване на рулона хидроизолация

    Нужни инструменти и:  Газова горелка,бутилка пропан-бутан,

    Ръкавици,Макетен нож. метален валяк за изкарване на нишка,

В една статия не е възможно подробно да се опишат всички технологични решения и тънкости при изграждане на завършен до най-малките подробности на покрив.

Ако желаете да ремонтираме вашите покриви, нашите специалисти, моля свържете се с нас ,на посочените тел... или ни пишете. 

Нпукала хидроизолация
Амортизирана хидроизолация
Жапки

Контакти с нас:

   Tel: 0886 316 147

   Tel: 0893 44 92 93

   Email: office@pokrivi2000.com

 

Follow Us

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
© 2016 - 2022 Всички права запазени
MNgsSs6gsYC4L58FtmMp06sPbg7-Kz91Kq1qoY1MIFA